Wszystkie wpisy, których autorem jest anku13

O projekcie

IMG_0464

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży BRAMA w Skierniewicach prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Mali wielcy artyści”.
W ramach projektu organizowane są zajęcia edukacyjne i reedukacyjne, mające na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów szkolnych u dzieci objętych opieką. Spotkania odbywają się w siedzibie stowarzyszenia – ul. Rybickiego 6 w Skierniewicach.
Zadaniem projektu jest także działalność wychowawczo – motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość
o rozwój własnych talentów i zainteresowań.
Przewidywane formy zajęć to :
– zajęcia edukacyjne ( z zakresu języka polskiego, matematyki , jęz. angielskiego);
– zajęcia manualne ( warsztaty decoupage) ;
– zajęcia kulinarne ;
– zajęcia integracyjne ( gry i zabawy , gry planszowe );
– wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze.
Zajęcia dla dzieci są bezpłatne
Do grupy dzieci objętych pomocą Stowarzyszenia należą uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach.
Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest Anna Zagawa . Osoby wspierające prace przy projekcie : Ewa Lesiak i Monika Bujko – Kołodziejczyk.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

1. Zajęcia integracyjne ( 22.03.2014)
2. Zajęcia plastyczne ( 29.03.2014)
3. Zajęcie kulinarne ( 5.04.2014)
4. Wyjazd na koncert „Piękna Nasza Polska Cała” Zespołu Pieśni i Tańca     MAZOWSZE w Otrębusach; zwiedzanie Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach.(13.05.2014)
5. Warsztaty decoupage (26.04.2014)
6. Wyjazd do Nieborowa: zwiedzanie muzeum , warsztaty „Gorączka złota” oraz „Światło w domu” ( 10.05.2014)
7. Gry planszowe ( 17.05.2014)
8. Podsumowanie projektu ( 24.05.2014)